وی افزود: صنایع پایین‌دستی به دلیل اینکه نمی‌توانند در خرید مواد اولیه با برخی از خریداران بزرگ رقابت کنند و عمده محصولات توسط آنها خریداری می‌شود، از طرفی با توجه به اینکه امکان واردات مواد اولیه وجود ندارد، مجبورند که مواد اولیه مورد‌نیاز خود را از واسطه‌ها با نرخ‌های بالاتر خریداری کنند. قادری گفت: بر همین اساس مجلس به‌دنبال مصوبه‌ای به جهت تسهیل دسترسی صنایع پایین‌دستی به مواد اولیه است. در جریان این مصوبه تاکید شد این مساله باید با نظارت وزارت صمت مدنظر قرارگرفته تا افراد فعال در حوزه تکمیل زنجیره ارزش به‌راحتی به ماده‌اولیه خود دست پیدا کنند، بنابراین این مصوبه ما را به سمت و سوی تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی در کشور خواهد برد و به‌طور کل این موضوعات در این حد بوده و تاکید شده که این مساله باید با کنترل و نظارت وزارت صنعت صورت پذیرد، چراکه برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است توسط خود سرمایه‌گذار اولیه یا توسط دیگران انجام شود.

انتهای پیام/