تاریخ : شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱ : 28 صفر 1444 Saturday, 24 September , 2022

پر هزینه ترین پروژه تهران

۱۴بهمن

نقد منصفانه را یاد نگرفتیم

شهردار تهران بیان کرد: باید یادبگیریم خواسته های خود را چگونه مطرح کنیم و از چه ادبیاتی استفاده کنیم تا تاثیر گذاری خود را داشته باشد.

بایگانی شمسی