پرداخت یارانه‌ها به رفاه مردم کمک می‌کند

۲۲اردیبهشت
پرداخت یارانه‌ها به رفاه مردم کمک می‌کند

پرداخت یارانه‌ها به رفاه مردم کمک می‌کند

معاون رفاه اجتماعی بیان کرد: عدالت در پرداخت یارانه ها در مجموع از لحاظ رفاهی به نفع مردم است. رفع اختلاف طبقاتی از رویکردهای این اقدام است.

بایگانی شمسی