پرداخت جرایم به صورت اقساط

۱۹مهر
اجرای کروکی الکترونیک توسط پلیس راهور استان قم

اجرای کروکی الکترونیک توسط پلیس راهور استان قم

رئیس پلیس راهور بیان کرد: کروکی الکترونیک توسط پلیس راهور در استان قم به صورت کامل اجرایی شد و چهارشنبه نیز مراسم کروکی‌های برتر را خواهیم داشت و از افسرانی که در این حوزه برجسته بودند، تجلیل می‌شود.

بایگانی شمسی