پرداخت تسهیلات بنگاه محور به تالارهای پذیرایی آسیب دیده از بیماری کرونا

۳۱مرداد
پرداخت تسهیلات بنگاه محور به تالارهای پذیرایی آسیب دیده از بیماری کرونا

پرداخت تسهیلات بنگاه محور به تالارهای پذیرایی آسیب دیده از بیماری کرونا

در راستای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا تسهیلات بنگاه محور بانک سینا به تالارهای پذیرایی آسیب دیده از بیماری کرونا پرداخت می شود.

بایگانی شمسی