تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱ : 29 صفر 1444 Sunday, 25 September , 2022

پایان ارزیابی فرایند ها و تصویب اقدامات در واحد تعالی سازمانی

۲۰مرداد

پایان ارزیابی فرایند ها و تصویب اقدامات در واحد تعالی سازمانی

واحد تعالی و کنترل سازمانی شرکت فولاد سنگـان پس از تلاش مداوم در زمینه مدیریت فرایند ها ، پایان ارزیابی ، تصویب اقدامات و پروژه های بهبود را اعلام نمود.

بایگانی شمسی