پایان اردیبهشت ماه آخرین مهلت مراجعه مالکان تاکسی های ایمن سیر بانوان

۲۹فروردین
پایان اردیبهشت آخرین مهلت مراجعه مالکان تاکسی‌های ایمن سیر بانوان

پایان اردیبهشت آخرین مهلت مراجعه مالکان تاکسی‌های ایمن سیر بانوان

معاون فنی و بهره‌برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، پایان اردیبهشت ماه را آخرین مهلت برای مراجعه مالکان تاکسی‌های ایمن سیر بانوان برای حل مشکل مالکیت خوروهای‌شان اعلام کرد.

بایگانی شمسی