پایانه جدید شرق تهران

۱۴بهمن
پایانه جدید شرق تهران چه موقع راه‌اندازی می‌شود؟

پایانه جدید شرق تهران چه موقع راه‌اندازی می‌شود؟

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بیان کرد: پیرو تاکید شهردار تهران مبنی بر راه‌اندازی و بهره‌برداری از پایانه جدید شرق در سال آینده، برنامه بازدید از این پایانه و بررسی مشکلات آن را در دستور کار قرار دادیم.

بایگانی شمسی