پاکسازی معابر

۰۳بهمن

ارتفاع برف در شمیرانات و اقدسیه به ۱۴ سانتی متر رسید

اطلاعات ۱۲ ایستگاه هواشناسی نشان می دهد، ضخامت برف  در ایستگاه‌های آبعلی، شمیرانات و اقدسیه بین ۱۲ تا ۱۴ سانتی متر گزارش شده است. به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، مجتبی یزدانی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص اقدامات مدیریت شهری پایتخت با بارش اخیر برف اظهار داشت: سازمان هواشناسی پیش از این […]

بایگانی شمسی