ضرورت پیروی کانون وکلا از قوانین مصوب مجلس

۳۰تیر
ضرورت پیروی کانون وکلا از قوانین مصوب مجلس

ضرورت پیروی کانون وکلا از قوانین مصوب مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: اگر کانون وکلا با تعامل بیشتری با مجلس ارتباط برقرار می‌کرد و حرف خود را به‌طور مستقیم و بهتر به مجلس می‌زد، قطعا نتیجه بهتری می‌گرفتند.

بایگانی شمسی