اخبار داغ

ضرورت پاسخگویی ارگان های دولتی در مبحث آلودگی هوای پایتخت

۲۸دی
ضرورت پاسخگویی ارگان های دولتی در مبحث آلودگی هوای پایتخت

ضرورت پاسخگویی ارگان های دولتی در مبحث آلودگی هوای پایتخت

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: در مبحث هوای پاک، ۲۳ دستگاه متولی هستند که شهرداری تهران یکی از این نهادهاست. 

بایگانی شمسی