ضرورت رفع موانع تاسیس و توسعه‌ فروشگاه‌های زنجیره‌ای

۱۵اسفند
ضرورت رفع موانع تاسیس و توسعه‌ فروشگاه‌های زنجیره‌ای

ضرورت رفع موانع تاسیس و توسعه‌ فروشگاه‌های زنجیره‌ای

احداث و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای باعث شده است تا هموطنان با اطمینان خاطر نسبت به تهیه مایحتاج اساسی اقدام کنند و با وجود فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای هیچ گاه کمبود کالا در کشور احساس نشده است.

بایگانی شمسی