ضرورت رسیدگی به پروژه‌های نیمه‌تمام در تهران

۰۶مرداد
ضرورت رسیدگی به پروژه‌های نیمه‌تمام در تهران

ضرورت رسیدگی به پروژه‌های نیمه‌تمام در تهران

رئیس کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای شهر تهران بیان کرد: بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه‌تمام در تهران وجود دارد.

بایگانی شمسی