اخبار داغ

ضرورت رسیدگی به وضعیت خانواده‌های شهدا و ایثارگران

۲۳مرداد
ضرورت رسیدگی به وضعیت خانواده‌های شهدا و ایثارگران

ضرورت رسیدگی به وضعیت خانواده‌های شهدا و ایثارگران

عضو شواری شهر تهران بیان کرد: امیدواریم که موضوع رسیدگی به مسئله تبدیل وضعیت خانواده شهدا و ایثارگران به فوریت دنبال شود.

بایگانی شمسی