ضرورت رسیدگی به مطالبات مستمری‌بگیران

۰۷تیر
ضرورت رسیدگی به مطالبات مستمری‌بگیران

ضرورت رسیدگی به مطالبات مستمری‌بگیران

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در نامه‌ای از رییس مجلس خواست که ضمن رفع مشکل افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، مطالبات مستمری بگیران را نیز در اولویت کار مجلس قرار دهند.

بایگانی شمسی