ضرورت رسیدگی به «محدوده کن» تهران

۲۱شهریور
ضرورت رسیدگی به «محدوده کن» تهران

ضرورت رسیدگی به «محدوده کن» تهران

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بیان کرد: محدوده ۱۱۲۰ هکتاری «کن»، یکی از محدوده‌های مهم و دارای ارزش پایتخت محسوب می‌شود که باید به‌عنوان یک سرمایه طبیعی حفظ شود.

بایگانی شمسی