ضرورت رسیدگی به ساختمان تئاتر شهر

۰۴مرداد
ضرورت رسیدگی به ساختمان تئاتر شهر

ضرورت رسیدگی به ساختمان تئاتر شهر

سخنگوی شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به اهمیت محل قرارگیری ساختمان تئاتر شهر در پایتخت می‌توان از ظرفیت فضای سبز اطراف این ساختمان استفاده کرد، ایجاد فضای سبز در اطراف ساختمان تئاتر شهر می‌تواند به زیبایی این ساختمان بیافزاید.

بایگانی شمسی