ضرورت رسیدگی به تجهیزات ترافیکی برای مدیریت بارش‌های زمستانه

۱۹دی
ضرورت رسیدگی به تجهیزات ترافیکی برای مدیریت بارش‌های زمستانه

ضرورت رسیدگی به تجهیزات ترافیکی برای مدیریت بارش‌های زمستانه

مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران در سومین نشست ستاد مدیریت بارش، لزوم آمادگی بیش از پیش اعضای این ستاد برای کنترل و مدیریت بارش‌های زمستانه را مورد تأکید قرار داد.

بایگانی شمسی