ضرورت حرکت به سمت شفاف‌سازی امور مالی

۱۴اسفند
ضرورت حرکت به سمت شفاف‌سازی امور مالی

ضرورت حرکت به سمت شفاف‌سازی امور مالی

سخنگوی شورای شهر بیان کرد: ضرورت دارد تا همه مسئولین به سمت شفاف‌سازی امور مالی و مقابله با انواع تخلفات و فساد‌ها حرکت کنیم.

بایگانی شمسی