ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی برای اجرای عدالت

۲۷خرداد
ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی برای اجرای عدالت

ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی برای اجرای عدالت

رئیس جمهور بیان کرد: به سازمان‌ امور مالیاتی تأکید می‌کنم، موضوع فرار مالیاتی را با جدیت دنبال کنند. اما این را بدانیم که موضوع کسانی که با دلالی و روش‌های نامشروع کسب سود می‌کنند، با کاسب‌ها جداست.

بایگانی شمسی