ضرورت تولید خودرو‌ متناسب با درآمد اقشار متوسط

۰۱مرداد
ضرورت تولید خودرو‌ متناسب با درآمد اقشار متوسط

ضرورت تولید خودرو‌ متناسب با درآمد اقشار متوسط

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: خودروسازان خودروهای اقتصادی را با توجه به درآمدهای متفاوت تولید کنند.

بایگانی شمسی