ضرورت توسعه حمل و نقل عمومی در پایتخت

۲۸تیر
ضرورت توسعه حمل و نقل عمومی در پایتخت

ضرورت توسعه حمل و نقل عمومی در پایتخت

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: اگر برنامه‌ها اجرا شود می‌توانیم افق خوبی را داشته باشیم در حال حاضر نیز قطعات برای بازسازی اتوبوس‌ها تامین شده و این اتوبوس‌ها در حال ورود به خطوط هستند.

بایگانی شمسی