ضرورت توجه به موضوع اشتغالزایی و رفع بیکاری

۲۴فروردین
ضرورت توجه به موضوع اشتغالزایی و رفع بیکاری/ بررسی پشت پرده گرانی‌های اخیر
در جلسه هیئت دولت مطرح شد؛

ضرورت توجه به موضوع اشتغالزایی و رفع بیکاری/ بررسی پشت پرده گرانی‌های اخیر

رئیس‌جمهور بیان کرد: امضای تفاهم‌نامه بین دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال کافی نیست، بلکه این کار آغاز حرکت اجرایی برای اشتغالزایی است که باید با اقدامات مؤثر تکمیل شود.

بایگانی شمسی