ضرورت توجه به موسیقی سنتی و اصیل ایرانی

۲۱مرداد
ضرورت توجه به موسیقی سنتی و اصیل ایرانی

ضرورت توجه به موسیقی سنتی و اصیل ایرانی

خواننده موسیقی ایرانی بیان کرد: اگر ما به موسیقی سنتی و اصیل خودمان کم‌توجهی کنیم، قطعاً در مساله اعتقادات دینی جامعه‌مان، خلل و حفره ایجاد می‌شود.

بایگانی شمسی