اخبار داغ

ضرورت توجه به مساله فرزندآوری

۲۶اردیبهشت
ضرورت توجه به مساله فرزندآوری

ضرورت توجه به مساله فرزندآوری

مدیرکل سلامت شهرداری تهران بیان کرد: باید بتوانیم علاوه بر اتحاد و ایجاد هماهنگی بین همه دستگاه‌های شهرداری، نهادهای خارج از شهرداری تهران را نیز در موضوع جمعیت همراه کنیم.

بایگانی شمسی