اخبار داغ

ضرورت توجه به صندوق‌های بازنشستگی

۲۵بهمن
ضرورت توجه به صندوق‌های بازنشستگی

ضرورت توجه به صندوق‌های بازنشستگی

نماینده تهران در مجلس بیان کرد: دولت در لایحه بودجه سال‌ آینده برای حمایت از صندوقهای بازنشستگی رقم ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.

بایگانی شمسی