اخبار داغ

ضرورت توجه به زندگی ساکنین گود باغ‌آذری

۱۰مرداد
ضرورت توجه به زندگی ساکنین گود باغ‌آذری

ضرورت توجه به زندگی ساکنین گود باغ‌آذری

عضو شورای تهران بیان کرد: باید در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی و درمانی برای ساکنین گود باغ‌آذری برنامه ریزی انجام شود تا کیفیت زندگی ساکنین این گود ارتقا یابد.

بایگانی شمسی