ضرورت توجه به اوقات فراغت جوانان و نوجوانان

۰۷مرداد
ضرورت توجه به اوقات فراغت جوانان و نوجوانان

ضرورت توجه به اوقات فراغت جوانان و نوجوانان

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران بیان کرد: هر چقدر جوانان و نوجوانان را نسبت به حضور در مجموعه‌های ورزشی و فرهنگی ترغیب کنیم، آسیب‌های اجتماعی کمتری متوجه این افراد خواهد شد.

بایگانی شمسی