اخبار داغ

ضرورت تهیه الگو برای تسهیل صدور پروانه ساختمانی

۰۸دی
ضرورت تهیه الگو برای تسهیل صدور پروانه ساختمانی 

ضرورت تهیه الگو برای تسهیل صدور پروانه ساختمانی 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران طولانی بودن زمان صدور پروانه را یکی ازعوامل نارضایتی شهروندان دانست و بیان کرد: دریافت پروانه ساختمانی نفس مردم را گرفته و موجب هدر رفت زمان و توان مالی آن ها شده است.

بایگانی شمسی