ضرورت تشکیل تالار گفتگوی تهرانیان

۲۵مرداد
ضرورت تشکیل تالار گفتگوی تهرانیان

ضرورت تشکیل تالار گفتگوی تهرانیان

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: مدیریت شهری برای حل مشکلات شهروندان نیازمند گفتگو است و تالار گفتگو باید در تهران شکل گیرد و امیدوارم سرآغاز آن گفتگویی میان نمایندگان مردم و نخبگان باشد.

بایگانی شمسی