ضرورت تسریع در پرداخت حقوق کادر درمان

۰۴تیر
ضرورت تسریع در پرداخت حقوق کادر درمان

ضرورت تسریع در پرداخت حقوق کادر درمان

رئیس جمهور تسریع در پرداخت حقوق و مطالبات بیمارستان‌ها و کادر درمان را جلوه عملی قدردانی از پزشکان و پرستاران زحمتکش کشور دانست و از وزیر بهداشت خواست که این موضوع را با جدیت پیگیری کند.

بایگانی شمسی