ضرورت تسریع در رسیدگی به طرح اجاره بهای مسکن

۰۷شهریور
ضرورت تسریع در رسیدگی به طرح اجاره بهای مسکن

ضرورت تسریع در رسیدگی به طرح اجاره بهای مسکن

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کمیسیون عمران مجلس باید رسیدگی به طرح اجاره بهای مسکن را هرچه سریع‌تر پیگیری کند.

بایگانی شمسی