ضرورت تسریع در ارائه برنامه هفتم توسعه/لایحه بودجه سال 1402 براساس احکام برنامه جدید توسعه بررسی می‌شود

۰۸اردیبهشت
برنامه جالب مجلس برای لایحه بودجه ۱۴۰۲

برنامه جالب مجلس برای لایحه بودجه ۱۴۰۲

در حالیکه لایحه بودجه 1401 به گفته برخی کارشناسان هنوز باید در آن تغییراتی ایجاد کرد، برخی نمایندگان مجلس برنامه ای را برای لایحه بودجه 1402 ارائه دادند.

بایگانی شمسی