ضرورت تسریع اسقاط خودروهای فرسوده

۱۳شهریور
ضرورت تسریع اسقاط خودروهای فرسوده

ضرورت تسریع اسقاط خودروهای فرسوده

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: وزارت صمت و پلیس راهنمایی و رانندگی هرچه سریع‌تر جهت اسقاط خودروهای فرسوده اقدام کنند.

بایگانی شمسی