ضرورت تدوین فرایندهای نظارتی شورایی‌ها بر شهرداری تهران

۲۷فروردین
ضرورت تدوین فرایندهای نظارتی شورایی‌ها بر شهرداری تهران

ضرورت تدوین فرایندهای نظارتی شورایی‌ها بر شهرداری تهران

عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از عدم دسترسی اعضای شورا به اطلاعات شهرداری تهران پیشنهاد داد از مدل نظارت خوداظهاری برای افزایش نظارت شورا بر شهرداری استفاده شود.

بایگانی شمسی