ضرورت بهبود فضای پیرامونی سازمان های توسعه ای

۲۱فروردین
ضرورت بهبود فضای پیرامونی سازمان های توسعه ای

ضرورت بهبود فضای پیرامونی سازمان های توسعه ای

معاون وزیر صمت و رئیس جدید هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست آغاز به کار خود بر ضرورت بهبود محیط پیرامونی سازمان های توسعه ای برای نقش آفرینی موثر در راستای راهبرد سال مقام معظم رهبری تاکید کرد.

بایگانی شمسی