ضرورت بروزرسانی سامانه شفافیت

۲۲اسفند
بودجه جهاد تبیین شهرداری حذف شود/ضرورت بروزرسانی سامانه شفافیت

بودجه جهاد تبیین شهرداری حذف شود/ضرورت بروزرسانی سامانه شفافیت

عضو شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت بروزرسانی سامانه شفافیت بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۱شهرداری دو ردیف مصوب به جهاد تبیین تصویب شده‌ حذف شود و اعتبار آن به احداث پروژه‌های کوچک مقیاس محلی اختصاص یابد.

بایگانی شمسی