ضرورت برخورد با متخلفان

۲۲اسفند

بررسی بازار میوه شب عید و ضرورت برخورد با متخلفان

کمیسیون کشاورزی مجلس بازار میوه شب عید را بررسی و تاکید کرد که اگر تخلفی در زمینه توزیع میوه شب عید صورت بگیرد با آن برخورد می‌شود و سازمان تعاون روستایی باید به صورت روزانه گزارش خود از توزیع میوه شب عید در استان‌ها را به کمیسیون ارائه کند.

بایگانی شمسی