اخبار داغ

ضرورت بازنگری بخشنامه‌ مربوط به دستیاران در شهرداری

۲۳فروردین
ضرورت بازنگری بخشنامه‌ مربوط به دستیاران در شهرداری

ضرورت بازنگری بخشنامه‌ مربوط به دستیاران در شهرداری

عضو شورای شهر تهران نسبت به صدور بخشنامه‌ای از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت منابع انسانی شهرداری تهران در خصوص دستیاران واکنش نشان داد.

بایگانی شمسی