ضرورت بازشناسی شخصیت شهدا برای الگوسازی در جامعه

۲۴فروردین
ضرورت بازشناسی شخصیت شهدا برای الگوسازی در جامعه

ضرورت بازشناسی شخصیت شهدا برای الگوسازی در جامعه

شهردار تهران در همایش پیشکسوتان اطلاعات عملیات یگان‌های رزم تهران بیان کرد: شخصیت‌هایی نظیر شهید امیر عرب باید برای الگوسازی جامعه بازشناسی شوند. 

بایگانی شمسی