ضرورت ایجاد ثبات در کلیه متغیرهای اقتصادی

۰۲اسفند
الزام پرداخت سریع حقوق و عیدی بازنشستگان

الزام پرداخت سریع حقوق و عیدی بازنشستگان

رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرد حقوق و عیدی کارکنان و بازنشستگان را سریعا پرداخت کنند.

بایگانی شمسی