ضرورت افزایش کیفیت میادین میوه و تره بار

۰۷تیر
ضرورت افزایش کیفیت میادین میوه و تره بار

ضرورت افزایش کیفیت میادین میوه و تره بار

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: اگر نظارت‌ها ضعیف باشد، کیفیت اولیه کاهش پیدا می‌کند و منجر به نارضایتی مردم می‌شود.

بایگانی شمسی