اخبار داغ

ضرورت افزایش سرانه فرهنگی تهران

۰۵مرداد
ضرورت افزایش سرانه فرهنگی تهران

ضرورت افزایش سرانه فرهنگی تهران

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: با اختصاص چند درصد اعتبار و تمرکز بیشتر می‌توان سرانه فرهنگی تهران را در سطح ملی بالا برد. 

بایگانی شمسی