اخبار داغ

ضرورت اطلاع رسانی هواشناسی برای کاهش آسیب پذیری در برابر حوادث احتمالی

۱۹مرداد
ضرورت اطلاع رسانی هواشناسی برای کاهش آسیب پذیری در برابر حوادث احتمالی

ضرورت اطلاع رسانی هواشناسی برای کاهش آسیب پذیری در برابر حوادث احتمالی

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: اطلاع رسانی صحیح و هشدار به موقع یکی از نکات مهم در عملکرد سازمان هواشناسی است که می تواند موجب کاهش آسیب پذیری و جلوگیری از حوادث احتمالی می شود.

بایگانی شمسی