ضرورت اصلاح ارز ترجیحی در آرد و گندم

۱۷اردیبهشت
ضرورت اصلاح ارز ترجیحی در آرد و گندم

ضرورت اصلاح ارز ترجیحی در آرد و گندم

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: نباید سفره‌های مردم دچار خدشه و آسیب شود.

بایگانی شمسی