ضرورت استفاده از ابزارهای رسانه‌ای برای معرفی دستاوردهای مدیریت جهادی

۱۴فروردین
ضرورت استفاده از ابزار رسانه‌ای برای معرفی دستاوردهای مدیریت جهادی

ضرورت استفاده از ابزار رسانه‌ای برای معرفی دستاوردهای مدیریت جهادی

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغی جهت معرفی دستاوردهای مدیریت انقلابی و جهادی به مردم امری ضروری است که منجر به ایجاد دلگرمی و رضایت‌مندی می‌شود.

بایگانی شمسی