ضرورت ارتقای سطح ایمنی پایتخت

۲۱تیر
ضرورت ارتقای سطح ایمنی پایتخت

ضرورت ارتقای سطح ایمنی پایتخت

شهردار تهران بیان کرد: ما به‌عنوان فعالان عرصه خدمت‌گزاری باید تلاشمان را بالاتر ببریم و سطح ایمنی شهر را روز به روز افزایش دهیم‌.

بایگانی شمسی