ضرورت ارائه گزارش کمیسیون هماهنگی مدیریت سیلاب شهر تهران

۰۹مرداد
ضرورت ارائه گزارش کمیسیون هماهنگی مدیریت سیلاب شهر تهران

ضرورت ارائه گزارش کمیسیون هماهنگی مدیریت سیلاب شهر تهران

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه 14 سال پیش توافق‌نامه‌ای بین شهرداری و وزارت نیرو برای بهبود روند حفاظت از رودخانه‌ها و مسیل‌ها و مدیریت کارآمد سیلاب در شهر تهران منعقد شده بیان کرد: گزارش کمیسیون هماهنگی مدیریت سیلاب شهر تهران در صحن شورا ارائه شود.

بایگانی شمسی