ضرورت ارائه تسهیلات خرید موتورسیکلت‌های برقی به شهروندان تهران

۲۳آبان
ضرورت ارائه تسهیلات خرید موتورسیکلت‌های برقی به شهروندان تهران

ضرورت ارائه تسهیلات خرید موتورسیکلت‌های برقی به شهروندان تهران

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: برقی کردن موتورسیکلت‌ها باعث افزایش قیمت‌ آنها می‌شود؛ مردم نیز توانایی خرید آن را ندارند و باید در قالب تسهیلاتی به آنها کمک‌هایی ارائه شود.

بایگانی شمسی