ضرورت اداره امور محلات با مشارکت مردم

۰۵مرداد
ضرورت اداره امور محلات با مشارکت مردم

ضرورت اداره امور محلات با مشارکت مردم

رئیس کمیسیون‌فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: کار مردمی پایدار و بادوام است و باید مدیریت محلات مردمی باقی بماند.

بایگانی شمسی